Pokaż ceny
|
array(253) {
 [0]=>
 string(4) "nbsp"
 [1]=>
 string(5) "iexcl"
 [2]=>
 string(4) "cent"
 [3]=>
 string(5) "pound"
 [4]=>
 string(6) "curren"
 [5]=>
 string(3) "yen"
 [6]=>
 string(6) "brvbar"
 [7]=>
 string(4) "sect"
 [8]=>
 string(3) "uml"
 [9]=>
 string(4) "copy"
 [10]=>
 string(4) "ordf"
 [11]=>
 string(5) "laquo"
 [12]=>
 string(3) "not"
 [13]=>
 string(3) "shy"
 [14]=>
 string(3) "reg"
 [15]=>
 string(4) "macr"
 [16]=>
 string(3) "deg"
 [17]=>
 string(6) "plusmn"
 [18]=>
 string(5) "acute"
 [19]=>
 string(5) "micro"
 [20]=>
 string(4) "para"
 [21]=>
 string(6) "middot"
 [22]=>
 string(5) "cedil"
 [23]=>
 string(4) "ordm"
 [24]=>
 string(5) "raquo"
 [25]=>
 string(6) "iquest"
 [26]=>
 string(6) "Agrave"
 [27]=>
 string(6) "Aacute"
 [28]=>
 string(5) "Acirc"
 [29]=>
 string(6) "Atilde"
 [30]=>
 string(4) "Auml"
 [31]=>
 string(5) "Aring"
 [32]=>
 string(5) "AElig"
 [33]=>
 string(6) "Ccedil"
 [34]=>
 string(6) "Egrave"
 [35]=>
 string(6) "Eacute"
 [36]=>
 string(5) "Ecirc"
 [37]=>
 string(4) "Euml"
 [38]=>
 string(6) "Igrave"
 [39]=>
 string(6) "Iacute"
 [40]=>
 string(5) "Icirc"
 [41]=>
 string(4) "Iuml"
 [42]=>
 string(3) "ETH"
 [43]=>
 string(6) "Ntilde"
 [44]=>
 string(6) "Ograve"
 [45]=>
 string(6) "Oacute"
 [46]=>
 string(5) "Ocirc"
 [47]=>
 string(6) "Otilde"
 [48]=>
 string(4) "Ouml"
 [49]=>
 string(5) "times"
 [50]=>
 string(6) "Oslash"
 [51]=>
 string(6) "Ugrave"
 [52]=>
 string(6) "Uacute"
 [53]=>
 string(5) "Ucirc"
 [54]=>
 string(4) "Uuml"
 [55]=>
 string(6) "Yacute"
 [56]=>
 string(5) "THORN"
 [57]=>
 string(5) "szlig"
 [58]=>
 string(6) "agrave"
 [59]=>
 string(6) "aacute"
 [60]=>
 string(5) "acirc"
 [61]=>
 string(6) "atilde"
 [62]=>
 string(4) "auml"
 [63]=>
 string(5) "aring"
 [64]=>
 string(5) "aelig"
 [65]=>
 string(6) "ccedil"
 [66]=>
 string(6) "egrave"
 [67]=>
 string(6) "eacute"
 [68]=>
 string(5) "ecirc"
 [69]=>
 string(4) "euml"
 [70]=>
 string(6) "igrave"
 [71]=>
 string(6) "iacute"
 [72]=>
 string(5) "icirc"
 [73]=>
 string(4) "iuml"
 [74]=>
 string(3) "eth"
 [75]=>
 string(6) "ntilde"
 [76]=>
 string(6) "ograve"
 [77]=>
 string(6) "oacute"
 [78]=>
 string(5) "ocirc"
 [79]=>
 string(6) "otilde"
 [80]=>
 string(4) "ouml"
 [81]=>
 string(6) "divide"
 [82]=>
 string(6) "oslash"
 [83]=>
 string(6) "ugrave"
 [84]=>
 string(6) "uacute"
 [85]=>
 string(5) "ucirc"
 [86]=>
 string(4) "uuml"
 [87]=>
 string(6) "yacute"
 [88]=>
 string(5) "thorn"
 [89]=>
 string(4) "yuml"
 [90]=>
 string(4) "quot"
 [91]=>
 string(3) "amp"
 [92]=>
 string(2) "lt"
 [93]=>
 string(2) "gt"
 [94]=>
 string(4) "apos"
 [95]=>
 string(5) "OElig"
 [96]=>
 string(5) "oelig"
 [97]=>
 string(6) "Scaron"
 [98]=>
 string(6) "scaron"
 [99]=>
 string(4) "Yuml"
 [100]=>
 string(4) "circ"
 [101]=>
 string(5) "tilde"
 [102]=>
 string(4) "ensp"
 [103]=>
 string(4) "emsp"
 [104]=>
 string(6) "thinsp"
 [105]=>
 string(4) "zwnj"
 [106]=>
 string(3) "zwj"
 [107]=>
 string(3) "lrm"
 [108]=>
 string(3) "rlm"
 [109]=>
 string(5) "ndash"
 [110]=>
 string(5) "mdash"
 [111]=>
 string(5) "lsquo"
 [112]=>
 string(5) "rsquo"
 [113]=>
 string(5) "sbquo"
 [114]=>
 string(5) "ldquo"
 [115]=>
 string(5) "rdquo"
 [116]=>
 string(5) "bdquo"
 [117]=>
 string(6) "dagger"
 [118]=>
 string(6) "Dagger"
 [119]=>
 string(6) "permil"
 [120]=>
 string(6) "lsaquo"
 [121]=>
 string(6) "rsaquo"
 [122]=>
 string(4) "euro"
 [123]=>
 string(4) "fnof"
 [124]=>
 string(5) "Alpha"
 [125]=>
 string(4) "Beta"
 [126]=>
 string(5) "Gamma"
 [127]=>
 string(5) "Delta"
 [128]=>
 string(7) "Epsilon"
 [129]=>
 string(4) "Zeta"
 [130]=>
 string(3) "Eta"
 [131]=>
 string(5) "Theta"
 [132]=>
 string(4) "Iota"
 [133]=>
 string(5) "Kappa"
 [134]=>
 string(6) "Lambda"
 [135]=>
 string(2) "Mu"
 [136]=>
 string(2) "Nu"
 [137]=>
 string(2) "Xi"
 [138]=>
 string(7) "Omicron"
 [139]=>
 string(2) "Pi"
 [140]=>
 string(3) "Rho"
 [141]=>
 string(5) "Sigma"
 [142]=>
 string(3) "Tau"
 [143]=>
 string(7) "Upsilon"
 [144]=>
 string(3) "Phi"
 [145]=>
 string(3) "Chi"
 [146]=>
 string(3) "Psi"
 [147]=>
 string(5) "Omega"
 [148]=>
 string(5) "alpha"
 [149]=>
 string(4) "beta"
 [150]=>
 string(5) "gamma"
 [151]=>
 string(5) "delta"
 [152]=>
 string(7) "epsilon"
 [153]=>
 string(4) "zeta"
 [154]=>
 string(3) "eta"
 [155]=>
 string(5) "theta"
 [156]=>
 string(4) "iota"
 [157]=>
 string(5) "kappa"
 [158]=>
 string(6) "lambda"
 [159]=>
 string(2) "mu"
 [160]=>
 string(2) "nu"
 [161]=>
 string(2) "xi"
 [162]=>
 string(7) "omicron"
 [163]=>
 string(2) "pi"
 [164]=>
 string(3) "rho"
 [165]=>
 string(6) "sigmaf"
 [166]=>
 string(5) "sigma"
 [167]=>
 string(3) "tau"
 [168]=>
 string(7) "upsilon"
 [169]=>
 string(3) "phi"
 [170]=>
 string(3) "chi"
 [171]=>
 string(3) "psi"
 [172]=>
 string(5) "omega"
 [173]=>
 string(8) "thetasym"
 [174]=>
 string(5) "upsih"
 [175]=>
 string(3) "piv"
 [176]=>
 string(4) "bull"
 [177]=>
 string(6) "hellip"
 [178]=>
 string(5) "prime"
 [179]=>
 string(5) "Prime"
 [180]=>
 string(5) "oline"
 [181]=>
 string(5) "frasl"
 [182]=>
 string(6) "weierp"
 [183]=>
 string(5) "image"
 [184]=>
 string(4) "real"
 [185]=>
 string(5) "trade"
 [186]=>
 string(7) "alefsym"
 [187]=>
 string(4) "larr"
 [188]=>
 string(4) "uarr"
 [189]=>
 string(4) "rarr"
 [190]=>
 string(4) "darr"
 [191]=>
 string(4) "harr"
 [192]=>
 string(5) "crarr"
 [193]=>
 string(4) "lArr"
 [194]=>
 string(4) "uArr"
 [195]=>
 string(4) "rArr"
 [196]=>
 string(4) "dArr"
 [197]=>
 string(4) "hArr"
 [198]=>
 string(6) "forall"
 [199]=>
 string(4) "part"
 [200]=>
 string(5) "exist"
 [201]=>
 string(5) "empty"
 [202]=>
 string(5) "nabla"
 [203]=>
 string(4) "isin"
 [204]=>
 string(5) "notin"
 [205]=>
 string(2) "ni"
 [206]=>
 string(4) "prod"
 [207]=>
 string(3) "sum"
 [208]=>
 string(5) "minus"
 [209]=>
 string(6) "lowast"
 [210]=>
 string(5) "radic"
 [211]=>
 string(4) "prop"
 [212]=>
 string(5) "infin"
 [213]=>
 string(3) "ang"
 [214]=>
 string(3) "and"
 [215]=>
 string(2) "or"
 [216]=>
 string(3) "cap"
 [217]=>
 string(3) "cup"
 [218]=>
 string(3) "int"
 [219]=>
 string(3) "sim"
 [220]=>
 string(4) "cong"
 [221]=>
 string(5) "asymp"
 [222]=>
 string(2) "ne"
 [223]=>
 string(5) "equiv"
 [224]=>
 string(2) "le"
 [225]=>
 string(2) "ge"
 [226]=>
 string(3) "sub"
 [227]=>
 string(3) "sup"
 [228]=>
 string(4) "nsub"
 [229]=>
 string(4) "sube"
 [230]=>
 string(4) "supe"
 [231]=>
 string(5) "oplus"
 [232]=>
 string(6) "otimes"
 [233]=>
 string(4) "perp"
 [234]=>
 string(4) "sdot"
 [235]=>
 string(5) "lceil"
 [236]=>
 string(5) "rceil"
 [237]=>
 string(6) "lfloor"
 [238]=>
 string(6) "rfloor"
 [239]=>
 string(4) "lang"
 [240]=>
 string(4) "rang"
 [241]=>
 string(3) "loz"
 [242]=>
 string(6) "spades"
 [243]=>
 string(5) "clubs"
 [244]=>
 string(6) "hearts"
 [245]=>
 string(5) "diams"
 [246]=>
 string(4) "sup1"
 [247]=>
 string(4) "sup2"
 [248]=>
 string(4) "sup3"
 [249]=>
 string(6) "frac14"
 [250]=>
 string(6) "frac12"
 [251]=>
 string(6) "frac34"
 [252]=>
 string(6) "there4"
}

Odpady drzewne

Kontener na drewno 6m3

233,- VAT w cenie. VAT w cenie.

Wymiary:

110 x 185 x 365cm (h x w x d)

Dozwolone

 • Drewno opakowaniowe, takie jak palety, skrzynie i pudła
 • Płyta twarda, płyta miękka, płyta pilśniowa, MDF (maksymalnie 10%)
 • Drewno plastyfikowane
 • Płyta wiórowa
 • Drewno prasowane
 • Meble drewniane (nie rattanowe) wolne od tapicerki i zabrudzeń
 • Malowane drewno, takie jak drzwi i ramy okienne
 • Drewno lakierowane i bejcowane
 • Parkiet i laminat

Niedozwolone

 • C-drewno
 • Odpady niebezpieczne
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe
 • Odpady przemysłowe
 • Trespa lub inne kompozyty
 • Płyta cementowa z wełny drzewnej (płyta pilśniowa z zaprawą cementową)
 • Zanieczyszczenie drewna innymi odpadami, takimi jak tekstylia, piasek, gruz, ziemia, pokrycia dachowe, papier, metale, blacha falista, tworzywa sztuczne, szkło itp.
 • Tarcica/świeże drewno
 • Gnijące lub spleśniałe drewno
 • Palić drewno
 • Pył drzewny
 • Zawiasy i zamki, gwoździe, śruby lub wkręty o średnicy większej niż 10 mm, a także haki typu "S".

Informacje dodatkowe

Wymiary 365 × 185 × 110 cm
 • Dzięki swoim kompaktowym wymiarom (110 x 185 x 365) mieści się na jednym miejscu parkingowym.
 • Duża pojemność magazynowa 6m3, czyli 60 pełnych taczek
 • Odpowiedni do większości średnich prac w domu i wokół domu, ponieważ kontener 6m3 jest najczęściej zamawianym przez nas rozmiarem.
 • Oszczędność czasu, ponieważ nie trzeba samemu jechać na wysypisko śmieci
 • Łatwość, ponieważ odpady można usuwać bezpośrednio 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 • Brak brudnego lub uszkodzonego samochodu z powodu transportu dużych odpadów
 • Oszczędność na kosztach paliwa i wynajmu przyczepy
 • Zamówione w dni robocze przed godziną 17:00? Umieszczone następnego dnia
 • Umieszczenie w całych Niderlandach (z wyjątkiem Wysp Wattowych)
 • Płać wygodnie za pomocą iDEAL, karty kredytowej lub Apple Pay
 • Cena łączna za dostawę, odbiór i przetwarzanie odpadów
 • Przyjazna dla środowiska utylizacja odpadów, o którą nie musisz się już martwić

Kontener 6m3 na odpady drzewne

Odpady drzewne mogą szybko przybrać znaczne rozmiary. W końcu, jeśli remontujesz dom lub siedzibę firmy, wiele "starego" drewna może zostać uwolnione. Wystarczy pomyśleć o drzwiach, ramach okiennych czy deskach podłogowych. Szkoda byłoby oddać te odpady drewniane do centrum recyklingu lub wrzucić je do kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe. Drewno prawie zawsze doskonale nadaje się do recyklingu. Zamów tutaj swój pojemnik na odpady drzewne. Wspólnie zadbamy o to, aby Państwa odpady drzewne zostały poddane recyklingowi i otrzymały drugie życie jako wartościowy surowiec.

Rodzaje odpadów drzewnych

Odpady drzewne występują w różnych odmianach. Na przykład drewno nieimpregnowane, drewno impregnowane lub drewno impregnowane. Drewno impregnowane nie może być umieszczane w pojemniku na odpady drzewne. Wynika to z faktu, że obowiązują tu surowe wymagania dotyczące ochrony środowiska. Do tego pojemnika można wyrzucać praktycznie wszystkie inne odpady drewniane. W wierszach w innych miejscach na tej stronie można dokładnie sprawdzić, jakie odpady można wrzucać do pojemnika, a jakich nie. W ten sposób strumienie odpadów pozostają tak czyste, jak to tylko możliwe, a my możemy w jak największym stopniu poddawać odpady recyklingowi.

Pozbądź się odpadów szybko i łatwo

Umieszczenie pojemnika na depozyt przed drzwiami ma wiele zalet. Oszczędzasz dużo czasu, pieniędzy i wysiłku. Wszystkie odpady można wrzucać bezpośrednio do pojemnika przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. W ten sposób zawsze masz czyste miejsce pracy, w którym nie ma odpadów. Nie trzeba też jeździć w jedną i drugą stronę na wysypisko. Nie musisz pożyczać lub wynajmować lawety i nie ryzykujesz, że Twój własny samochód zostanie zabrudzony lub uszkodzony. Kontener będzie stał u Państwa dokładnie tyle czasu, ile potrzeba na wykonanie zadania. Dostarczymy go w dniu, w którym chcesz i odbierzemy go, gdy dasz nam słowo. To jest takie proste!

Co mówią nasi klienci

Nico

Rotterdam

słaby opis nie wpisałem daty odbioru cotainera a szkoda

Nadal tkwię z odpadami, których nie mogę już zutylizować pojemnik został zabrany bez konsultacji ściana nie wypełniłem daty na...

Paul

Nieuwegein

Dostępna i szybka komunikacja

Wybrał tę firmę, ponieważ jest to firma rodzinna. Zauważyłeś to w zaangażowaniu w odpowiedzi na pytania i szybkich odpowiedziach/rozwiązaniach, gdy kosz...

Sander

Oegstgeest

Łatwe i szybkie załatwienie sprawy online.

Schludnie dostarczony i odebrany o umówionej godzinie.

pozdrawiam

eck i koło

bardzo dobra rzecz

łatwo znaleziony w internecie i szybko zorganizowany .był bardzo pozytywnym doświadczeniem i został potraktowany bardzo uprzejmie przez kierowców.może zdecydowanie polecić.

Thomas

Medemblik

Szybko i przyjaźnie

Pojemnik został zamówiony i szybko dostarczony. Razem z kierowcą ustaliliśmy pozycję i umieściliśmy pojemnik. Później miałem kontakt z biurem w sprawie...

Laura

Haga

Bardzo ładnie!

Przyjazny człowiek, który dostarczył kontener...

Marcia

Breda

Łatwy i ekonomiczny

Wniosek złożony szybko i wprowadzony termin odbioru bardzo łatwo.

André

Eemnes

Bardzo zadowolony z Puincontainershop.nl

Zamówienie było łatwe, cena konkurencyjna, a płatność bezpieczna. Następnego dnia kontener był już pod drzwiami o umówionej godzinie. Schludny i przyjazny...

Paul

Spijkenisse

Starannie dostarczony na czas

Byli dokładnie na czas. Nawet dostałem 6m3 zamiast 3m3, bo przez jakiś czas ich nie mieli. Dobrze zorganizowany i znów na czas...

Richard

Giessenburg

Pierwszy pojemnik dostarczony szybko, drugi przyszedł z jednodniowym opóźnieniem

Pierwszy kontener został dostarczony szybko i odebrany w terminie. O 2. kontenerze "zapomniano" i dostarczono go dopiero dzień później, szkoda.

Marco

Nieuw-Vennep

Szybki montaż, miła obsługa!

Zamówiłam pojemnik i zgodnie z obietnicą został dostarczony następnego dnia. Chciałem podłożyć coś pod pojemnik, żeby zabezpieczyć moje płytki...

Christel

Maasbracht

Doskonała

To był poortvliet z dniem dostawy. Od razu się z nami skontaktowali w tej sprawie i zostało to rozwiązane w ramach konsultacji perfekcyjnie.

Mehrdad Hooshangi

Oegstgeest

Dobra

Było to trudne miejsce do rozładowania kontenera. Kierowca był pomocny i poświęcił tyle samo czasu, aż kontener znalazł się we właściwym miejscu.

John

Haga

Dostarczony i odebrany szybko i na czas

Jestem bardzo zadowolony wszystko poszło jak należy. Dojrzałość jest uzasadniona.

Nick

Emmen

Świetnie

Początkowo zaproponowano nam ''zły'' kontener (zamówiłam zamknięty, a był już otwarty), ale kierowca wrócił i...

Ton

IJsselstein

Doskonała obsługa

Po zgłoszeniu prośby była doskonała komunikacja co do czasów itp. W uzgodnionym dniu i godzinie, starannie dostarczony przez kierowcę.

Mark

Bergambacht

Szybko i łatwo

Przyjazny, łatwo dostępny Dobry kierowca Dobry serwis