Pokaż ceny
|
array(253) {
 [0]=>
 string(4) "nbsp"
 [1]=>
 string(5) "iexcl"
 [2]=>
 string(4) "cent"
 [3]=>
 string(5) "pound"
 [4]=>
 string(6) "curren"
 [5]=>
 string(3) "yen"
 [6]=>
 string(6) "brvbar"
 [7]=>
 string(4) "sect"
 [8]=>
 string(3) "uml"
 [9]=>
 string(4) "copy"
 [10]=>
 string(4) "ordf"
 [11]=>
 string(5) "laquo"
 [12]=>
 string(3) "not"
 [13]=>
 string(3) "shy"
 [14]=>
 string(3) "reg"
 [15]=>
 string(4) "macr"
 [16]=>
 string(3) "deg"
 [17]=>
 string(6) "plusmn"
 [18]=>
 string(5) "acute"
 [19]=>
 string(5) "micro"
 [20]=>
 string(4) "para"
 [21]=>
 string(6) "middot"
 [22]=>
 string(5) "cedil"
 [23]=>
 string(4) "ordm"
 [24]=>
 string(5) "raquo"
 [25]=>
 string(6) "iquest"
 [26]=>
 string(6) "Agrave"
 [27]=>
 string(6) "Aacute"
 [28]=>
 string(5) "Acirc"
 [29]=>
 string(6) "Atilde"
 [30]=>
 string(4) "Auml"
 [31]=>
 string(5) "Aring"
 [32]=>
 string(5) "AElig"
 [33]=>
 string(6) "Ccedil"
 [34]=>
 string(6) "Egrave"
 [35]=>
 string(6) "Eacute"
 [36]=>
 string(5) "Ecirc"
 [37]=>
 string(4) "Euml"
 [38]=>
 string(6) "Igrave"
 [39]=>
 string(6) "Iacute"
 [40]=>
 string(5) "Icirc"
 [41]=>
 string(4) "Iuml"
 [42]=>
 string(3) "ETH"
 [43]=>
 string(6) "Ntilde"
 [44]=>
 string(6) "Ograve"
 [45]=>
 string(6) "Oacute"
 [46]=>
 string(5) "Ocirc"
 [47]=>
 string(6) "Otilde"
 [48]=>
 string(4) "Ouml"
 [49]=>
 string(5) "times"
 [50]=>
 string(6) "Oslash"
 [51]=>
 string(6) "Ugrave"
 [52]=>
 string(6) "Uacute"
 [53]=>
 string(5) "Ucirc"
 [54]=>
 string(4) "Uuml"
 [55]=>
 string(6) "Yacute"
 [56]=>
 string(5) "THORN"
 [57]=>
 string(5) "szlig"
 [58]=>
 string(6) "agrave"
 [59]=>
 string(6) "aacute"
 [60]=>
 string(5) "acirc"
 [61]=>
 string(6) "atilde"
 [62]=>
 string(4) "auml"
 [63]=>
 string(5) "aring"
 [64]=>
 string(5) "aelig"
 [65]=>
 string(6) "ccedil"
 [66]=>
 string(6) "egrave"
 [67]=>
 string(6) "eacute"
 [68]=>
 string(5) "ecirc"
 [69]=>
 string(4) "euml"
 [70]=>
 string(6) "igrave"
 [71]=>
 string(6) "iacute"
 [72]=>
 string(5) "icirc"
 [73]=>
 string(4) "iuml"
 [74]=>
 string(3) "eth"
 [75]=>
 string(6) "ntilde"
 [76]=>
 string(6) "ograve"
 [77]=>
 string(6) "oacute"
 [78]=>
 string(5) "ocirc"
 [79]=>
 string(6) "otilde"
 [80]=>
 string(4) "ouml"
 [81]=>
 string(6) "divide"
 [82]=>
 string(6) "oslash"
 [83]=>
 string(6) "ugrave"
 [84]=>
 string(6) "uacute"
 [85]=>
 string(5) "ucirc"
 [86]=>
 string(4) "uuml"
 [87]=>
 string(6) "yacute"
 [88]=>
 string(5) "thorn"
 [89]=>
 string(4) "yuml"
 [90]=>
 string(4) "quot"
 [91]=>
 string(3) "amp"
 [92]=>
 string(2) "lt"
 [93]=>
 string(2) "gt"
 [94]=>
 string(4) "apos"
 [95]=>
 string(5) "OElig"
 [96]=>
 string(5) "oelig"
 [97]=>
 string(6) "Scaron"
 [98]=>
 string(6) "scaron"
 [99]=>
 string(4) "Yuml"
 [100]=>
 string(4) "circ"
 [101]=>
 string(5) "tilde"
 [102]=>
 string(4) "ensp"
 [103]=>
 string(4) "emsp"
 [104]=>
 string(6) "thinsp"
 [105]=>
 string(4) "zwnj"
 [106]=>
 string(3) "zwj"
 [107]=>
 string(3) "lrm"
 [108]=>
 string(3) "rlm"
 [109]=>
 string(5) "ndash"
 [110]=>
 string(5) "mdash"
 [111]=>
 string(5) "lsquo"
 [112]=>
 string(5) "rsquo"
 [113]=>
 string(5) "sbquo"
 [114]=>
 string(5) "ldquo"
 [115]=>
 string(5) "rdquo"
 [116]=>
 string(5) "bdquo"
 [117]=>
 string(6) "dagger"
 [118]=>
 string(6) "Dagger"
 [119]=>
 string(6) "permil"
 [120]=>
 string(6) "lsaquo"
 [121]=>
 string(6) "rsaquo"
 [122]=>
 string(4) "euro"
 [123]=>
 string(4) "fnof"
 [124]=>
 string(5) "Alpha"
 [125]=>
 string(4) "Beta"
 [126]=>
 string(5) "Gamma"
 [127]=>
 string(5) "Delta"
 [128]=>
 string(7) "Epsilon"
 [129]=>
 string(4) "Zeta"
 [130]=>
 string(3) "Eta"
 [131]=>
 string(5) "Theta"
 [132]=>
 string(4) "Iota"
 [133]=>
 string(5) "Kappa"
 [134]=>
 string(6) "Lambda"
 [135]=>
 string(2) "Mu"
 [136]=>
 string(2) "Nu"
 [137]=>
 string(2) "Xi"
 [138]=>
 string(7) "Omicron"
 [139]=>
 string(2) "Pi"
 [140]=>
 string(3) "Rho"
 [141]=>
 string(5) "Sigma"
 [142]=>
 string(3) "Tau"
 [143]=>
 string(7) "Upsilon"
 [144]=>
 string(3) "Phi"
 [145]=>
 string(3) "Chi"
 [146]=>
 string(3) "Psi"
 [147]=>
 string(5) "Omega"
 [148]=>
 string(5) "alpha"
 [149]=>
 string(4) "beta"
 [150]=>
 string(5) "gamma"
 [151]=>
 string(5) "delta"
 [152]=>
 string(7) "epsilon"
 [153]=>
 string(4) "zeta"
 [154]=>
 string(3) "eta"
 [155]=>
 string(5) "theta"
 [156]=>
 string(4) "iota"
 [157]=>
 string(5) "kappa"
 [158]=>
 string(6) "lambda"
 [159]=>
 string(2) "mu"
 [160]=>
 string(2) "nu"
 [161]=>
 string(2) "xi"
 [162]=>
 string(7) "omicron"
 [163]=>
 string(2) "pi"
 [164]=>
 string(3) "rho"
 [165]=>
 string(6) "sigmaf"
 [166]=>
 string(5) "sigma"
 [167]=>
 string(3) "tau"
 [168]=>
 string(7) "upsilon"
 [169]=>
 string(3) "phi"
 [170]=>
 string(3) "chi"
 [171]=>
 string(3) "psi"
 [172]=>
 string(5) "omega"
 [173]=>
 string(8) "thetasym"
 [174]=>
 string(5) "upsih"
 [175]=>
 string(3) "piv"
 [176]=>
 string(4) "bull"
 [177]=>
 string(6) "hellip"
 [178]=>
 string(5) "prime"
 [179]=>
 string(5) "Prime"
 [180]=>
 string(5) "oline"
 [181]=>
 string(5) "frasl"
 [182]=>
 string(6) "weierp"
 [183]=>
 string(5) "image"
 [184]=>
 string(4) "real"
 [185]=>
 string(5) "trade"
 [186]=>
 string(7) "alefsym"
 [187]=>
 string(4) "larr"
 [188]=>
 string(4) "uarr"
 [189]=>
 string(4) "rarr"
 [190]=>
 string(4) "darr"
 [191]=>
 string(4) "harr"
 [192]=>
 string(5) "crarr"
 [193]=>
 string(4) "lArr"
 [194]=>
 string(4) "uArr"
 [195]=>
 string(4) "rArr"
 [196]=>
 string(4) "dArr"
 [197]=>
 string(4) "hArr"
 [198]=>
 string(6) "forall"
 [199]=>
 string(4) "part"
 [200]=>
 string(5) "exist"
 [201]=>
 string(5) "empty"
 [202]=>
 string(5) "nabla"
 [203]=>
 string(4) "isin"
 [204]=>
 string(5) "notin"
 [205]=>
 string(2) "ni"
 [206]=>
 string(4) "prod"
 [207]=>
 string(3) "sum"
 [208]=>
 string(5) "minus"
 [209]=>
 string(6) "lowast"
 [210]=>
 string(5) "radic"
 [211]=>
 string(4) "prop"
 [212]=>
 string(5) "infin"
 [213]=>
 string(3) "ang"
 [214]=>
 string(3) "and"
 [215]=>
 string(2) "or"
 [216]=>
 string(3) "cap"
 [217]=>
 string(3) "cup"
 [218]=>
 string(3) "int"
 [219]=>
 string(3) "sim"
 [220]=>
 string(4) "cong"
 [221]=>
 string(5) "asymp"
 [222]=>
 string(2) "ne"
 [223]=>
 string(5) "equiv"
 [224]=>
 string(2) "le"
 [225]=>
 string(2) "ge"
 [226]=>
 string(3) "sub"
 [227]=>
 string(3) "sup"
 [228]=>
 string(4) "nsub"
 [229]=>
 string(4) "sube"
 [230]=>
 string(4) "supe"
 [231]=>
 string(5) "oplus"
 [232]=>
 string(6) "otimes"
 [233]=>
 string(4) "perp"
 [234]=>
 string(4) "sdot"
 [235]=>
 string(5) "lceil"
 [236]=>
 string(5) "rceil"
 [237]=>
 string(6) "lfloor"
 [238]=>
 string(6) "rfloor"
 [239]=>
 string(4) "lang"
 [240]=>
 string(4) "rang"
 [241]=>
 string(3) "loz"
 [242]=>
 string(6) "spades"
 [243]=>
 string(5) "clubs"
 [244]=>
 string(6) "hearts"
 [245]=>
 string(5) "diams"
 [246]=>
 string(4) "sup1"
 [247]=>
 string(4) "sup2"
 [248]=>
 string(4) "sup3"
 [249]=>
 string(6) "frac14"
 [250]=>
 string(6) "frac12"
 [251]=>
 string(6) "frac34"
 [252]=>
 string(6) "there4"
}

Odpady wielkogabarytowe

Kontener na odpady wielkogabarytowe 6m3

379,- VAT w cenie. VAT w cenie.

Wymiary:

110 x 185 x 365cm (h x w x d)

Dozwolone

 • Artykuły gospodarstwa domowego
 • Meble ogrodowe
 • Osłona przeciwsłoneczna
 • Rowery, skutery i gokarty
 • Metale żelazne i nieżelazne
 • Gruz murarski
 • Gruz betonowy
 • Tworzywa sztuczne
 • Folia
 • Papier i tektura
 • Drewno A (bez obróbki) i drewno B (po obróbce)
 • Pozostałości materiałów budowlanych
 • Materiał izolacyjny (np. wełna mineralna, wełna szklana, EPS)
 • Dywany i zasłony
 • Szkło/okna
 • Gips/gazobeton

Niedozwolone

 • Materace, z uwagi na zagrożenie pożarowe
 • Sprzęt elektryczny, w tym sprzęt AGD i RTV
 • Płytki podłogowe i ścienne
 • Kuchnie i wyroby sanitarne
 • Drewno impregnowane jako płoty i podkłady kolejowe
 • Gruz, piasek i ziemia
 • (Samochód) opony
 • Skóra dachowa, bitum, żwir dachowy z materiałem klejącym
 • Odpady niebezpieczne i drobne odpady chemiczne
 • Baterie i akumulatory
 • Substancje żrące lub drażniące
 • Materiały wybuchowe
 • Części samochodowe, motocyklowe lub motorowerowe
 • Materiały zawierające azbest lub azbestopodobne, takie jak żelazo faliste i płyta cementowa z wełny drzewnej
 • Odpady szpitalne
 • Odpady radioaktywne
 • Odpady silnie zapylone lub śmierdzące
 • Kadawery
 • Ciecze
 • Tlące się substancje
 • Opakowania, nieopłukane i/lub opatrzone etykietami i/lub symbolami zagrożenia
 • Odpady organiczne
 • Odpady z gospodarstw domowych
 • Dzięki swoim kompaktowym wymiarom (110 x 185 x 365) mieści się na jednym miejscu parkingowym.
 • Duża pojemność magazynowa 6m3, czyli 60 pełnych taczek
 • Odpowiedni do większości średnich prac w domu i wokół domu, ponieważ kontener 6m3 jest najczęściej zamawianym przez nas rozmiarem.
 • Oszczędność czasu, ponieważ nie trzeba samemu jechać na wysypisko śmieci
 • Łatwość, ponieważ odpady można usuwać bezpośrednio 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 • Brak brudnego lub uszkodzonego samochodu z powodu transportu dużych odpadów
 • Oszczędność na kosztach paliwa i wynajmu przyczepy
 • Zamówione w dni robocze przed godziną 17:00? Umieszczone następnego dnia
 • Umieszczenie w całych Niderlandach (z wyjątkiem Wysp Wattowych)
 • Płać wygodnie za pomocą iDEAL, karty kredytowej lub Apple Pay
 • Cena łączna za dostawę, odbiór i przetwarzanie odpadów
 • Przyjazna dla środowiska utylizacja odpadów, o którą nie musisz się już martwić

Kontener 6m3 na odpady wielkogabarytowe

Czy planujesz wkrótce przeprowadzkę, czy opróżniasz budynek lub czyścisz swoją szopę lub garaż? Wówczas szybko powstanie dużo odpadów wielkogabarytowych z gospodarstwa domowego. Wszystkie odpady, które są zbyt duże lub zbyt ciężkie, aby zmieściły się w worku na śmieci lub pojemniku na odpady resztkowe, muszą gdzieś trafić. Ale gdzie? Odpowiedź jest bardzo prosta: w kontenerze na odpady wielkogabarytowe, który zamówisz w Puincontainershop.

Dlaczego pojemnik z Puincontainershop?

I dlaczego warto zamówić ten pojemnik w Puincontainershop? Ponieważ jest to najłatwiejszy, najszybszy i najbardziej zrównoważony sposób na pozbycie się odpadów! Wystarczy zamówić pojemnik online, a zostanie on dostarczony pod drzwi Państwa domu. Po zakończeniu pracy odbieramy pojemnik i gwarantujemy trwałą utylizację odpadów. Nie mniej niż 90% naszych klientów poleca nas. To chyba wystarczy, prawda?

Twoje korzyści

Kontener na odpady wielkogabarytowe jest dostarczany do Państwa drzwi wejściowych. W ten sposób można pozbyć się wszystkich odpadów komunalnych 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Odbieramy pojemnik, gdy sygnalizujesz gotowość do pracy lub gdy jest on pełny. Nie trzeba więc pożyczać lub wynajmować przyczepy i nie trzeba samemu dojeżdżać na wysypisko. Pojemnik zamawiasz szybko i łatwo online i płacisz bezpośrednio za pomocą iDeal lub karty kredytowej. Cena obejmuje dostawę kontenera, odbiór i trwałe przetworzenie Państwa odpadów. Skończysz za jednym zamachem, bez żadnych niespodzianek. To może być takie proste!

Porady

Wskazówki:
Sprawdź na tej stronie, jakie odpady możesz wrzucać do pojemnika na odpady wielkogabarytowe, a jakich nie. Czy przedmioty są nadal dobre i zdatne do użytku? Następnie oddaj je do sklepu charytatywnego lub spraw, by ktoś inny był z nich zadowolony!

Co mówią nasi klienci

Yvonne

Kudelstaart

Szybki serwis

Jestem bardzo zadowolony z waszej usługi dostawy i odbioru, a także zawsze przyjaznych kierowców.

Harry

Heesch

Super zgodnie z umową

Kierowca zadzwonił zgodnie z umową

Egbert

Emmen

Możliwość łatwego umówienia się na spotkanie online

Dostarczono w wyznaczonym dniu. Zamówiono tylko zamknięty kosz, ale otrzymano otwarty.

Daan

Oostvoorne

Doskonała obsługa

Zamówiony kontener, dostarczony na czas i odebrany ponownie po wcześniejszym umówieniu. Umieszczenie pojemnika super schludne i uporządkowane. Gorąco polecam.

Żart

Utrecht

Szybki, dobry i elastyczny serwis

Patrz wyżej...zdecydowanie polecam każdemu....

Eric Green

Oosterstreek

Mniej niż oczekiwano

Zapomnieli zrealizować moje zamówienie. Jeśli kontener nie został dostarczony w przewidzianym czasie, było to dla nas zrozumiałe. Kiedy dzień...

W

Breda

jednym słowem świetnie

Dzięki jednemu telefonowi wszystko zostało załatwione zgodnie z ustaleniami.

Robert

Zeist

Mów, co robisz i rób, co mówisz/obiecujesz!

Usłużny, przyjazny, odpowiedni, dobra cena, szybko, sprawdzać telefony, osobisty kontakt, pomocny, elastyczny i dostępny. Czego więcej można sobie życzyć!

Francuski

Vianen

świetna

wszystko na czas i zgodnie z umową załatwione i rozliczone świetna klasa

Dick van roon

Haga

terminowość i łatwość kontaktu

Kosz przyszedł na czas i został umieszczony schludnie,...nie zauważyłem umieszczania i usuwania, nakładek.

Tamara

Almere

Wystarczy umieścić przed drzwiami, mimo że moja firma znajduje się w centrum miasta.

Nie pozostała ani jedna plamka kłaczków, ponieważ to, co mogło znaleźć się obok lub nad pojemnikiem, zniknęło.

Babette

Haga

Super obsługa!

Dobra obsługa, bardzo miły pan, który przywiózł kontener i dobrej jakości kontener.

tjeremy

Maassluis

Top

Dostarczony na czas, jak stwierdzono i odebrany następnego dnia po użyciu linku, dobrze zrobione

Arjen

Uden

Łatwość aranżacji

Zamawianie i odbiór są łatwe i szybkie do zorganizowania. Dobrego pozbycia się!

Piet

najdroższa

góra

Kontener był na miejscu w odpowiednim czasie.