Pokaż ceny
|
array(253) {
 [0]=>
 string(4) "nbsp"
 [1]=>
 string(5) "iexcl"
 [2]=>
 string(4) "cent"
 [3]=>
 string(5) "pound"
 [4]=>
 string(6) "curren"
 [5]=>
 string(3) "yen"
 [6]=>
 string(6) "brvbar"
 [7]=>
 string(4) "sect"
 [8]=>
 string(3) "uml"
 [9]=>
 string(4) "copy"
 [10]=>
 string(4) "ordf"
 [11]=>
 string(5) "laquo"
 [12]=>
 string(3) "not"
 [13]=>
 string(3) "shy"
 [14]=>
 string(3) "reg"
 [15]=>
 string(4) "macr"
 [16]=>
 string(3) "deg"
 [17]=>
 string(6) "plusmn"
 [18]=>
 string(5) "acute"
 [19]=>
 string(5) "micro"
 [20]=>
 string(4) "para"
 [21]=>
 string(6) "middot"
 [22]=>
 string(5) "cedil"
 [23]=>
 string(4) "ordm"
 [24]=>
 string(5) "raquo"
 [25]=>
 string(6) "iquest"
 [26]=>
 string(6) "Agrave"
 [27]=>
 string(6) "Aacute"
 [28]=>
 string(5) "Acirc"
 [29]=>
 string(6) "Atilde"
 [30]=>
 string(4) "Auml"
 [31]=>
 string(5) "Aring"
 [32]=>
 string(5) "AElig"
 [33]=>
 string(6) "Ccedil"
 [34]=>
 string(6) "Egrave"
 [35]=>
 string(6) "Eacute"
 [36]=>
 string(5) "Ecirc"
 [37]=>
 string(4) "Euml"
 [38]=>
 string(6) "Igrave"
 [39]=>
 string(6) "Iacute"
 [40]=>
 string(5) "Icirc"
 [41]=>
 string(4) "Iuml"
 [42]=>
 string(3) "ETH"
 [43]=>
 string(6) "Ntilde"
 [44]=>
 string(6) "Ograve"
 [45]=>
 string(6) "Oacute"
 [46]=>
 string(5) "Ocirc"
 [47]=>
 string(6) "Otilde"
 [48]=>
 string(4) "Ouml"
 [49]=>
 string(5) "times"
 [50]=>
 string(6) "Oslash"
 [51]=>
 string(6) "Ugrave"
 [52]=>
 string(6) "Uacute"
 [53]=>
 string(5) "Ucirc"
 [54]=>
 string(4) "Uuml"
 [55]=>
 string(6) "Yacute"
 [56]=>
 string(5) "THORN"
 [57]=>
 string(5) "szlig"
 [58]=>
 string(6) "agrave"
 [59]=>
 string(6) "aacute"
 [60]=>
 string(5) "acirc"
 [61]=>
 string(6) "atilde"
 [62]=>
 string(4) "auml"
 [63]=>
 string(5) "aring"
 [64]=>
 string(5) "aelig"
 [65]=>
 string(6) "ccedil"
 [66]=>
 string(6) "egrave"
 [67]=>
 string(6) "eacute"
 [68]=>
 string(5) "ecirc"
 [69]=>
 string(4) "euml"
 [70]=>
 string(6) "igrave"
 [71]=>
 string(6) "iacute"
 [72]=>
 string(5) "icirc"
 [73]=>
 string(4) "iuml"
 [74]=>
 string(3) "eth"
 [75]=>
 string(6) "ntilde"
 [76]=>
 string(6) "ograve"
 [77]=>
 string(6) "oacute"
 [78]=>
 string(5) "ocirc"
 [79]=>
 string(6) "otilde"
 [80]=>
 string(4) "ouml"
 [81]=>
 string(6) "divide"
 [82]=>
 string(6) "oslash"
 [83]=>
 string(6) "ugrave"
 [84]=>
 string(6) "uacute"
 [85]=>
 string(5) "ucirc"
 [86]=>
 string(4) "uuml"
 [87]=>
 string(6) "yacute"
 [88]=>
 string(5) "thorn"
 [89]=>
 string(4) "yuml"
 [90]=>
 string(4) "quot"
 [91]=>
 string(3) "amp"
 [92]=>
 string(2) "lt"
 [93]=>
 string(2) "gt"
 [94]=>
 string(4) "apos"
 [95]=>
 string(5) "OElig"
 [96]=>
 string(5) "oelig"
 [97]=>
 string(6) "Scaron"
 [98]=>
 string(6) "scaron"
 [99]=>
 string(4) "Yuml"
 [100]=>
 string(4) "circ"
 [101]=>
 string(5) "tilde"
 [102]=>
 string(4) "ensp"
 [103]=>
 string(4) "emsp"
 [104]=>
 string(6) "thinsp"
 [105]=>
 string(4) "zwnj"
 [106]=>
 string(3) "zwj"
 [107]=>
 string(3) "lrm"
 [108]=>
 string(3) "rlm"
 [109]=>
 string(5) "ndash"
 [110]=>
 string(5) "mdash"
 [111]=>
 string(5) "lsquo"
 [112]=>
 string(5) "rsquo"
 [113]=>
 string(5) "sbquo"
 [114]=>
 string(5) "ldquo"
 [115]=>
 string(5) "rdquo"
 [116]=>
 string(5) "bdquo"
 [117]=>
 string(6) "dagger"
 [118]=>
 string(6) "Dagger"
 [119]=>
 string(6) "permil"
 [120]=>
 string(6) "lsaquo"
 [121]=>
 string(6) "rsaquo"
 [122]=>
 string(4) "euro"
 [123]=>
 string(4) "fnof"
 [124]=>
 string(5) "Alpha"
 [125]=>
 string(4) "Beta"
 [126]=>
 string(5) "Gamma"
 [127]=>
 string(5) "Delta"
 [128]=>
 string(7) "Epsilon"
 [129]=>
 string(4) "Zeta"
 [130]=>
 string(3) "Eta"
 [131]=>
 string(5) "Theta"
 [132]=>
 string(4) "Iota"
 [133]=>
 string(5) "Kappa"
 [134]=>
 string(6) "Lambda"
 [135]=>
 string(2) "Mu"
 [136]=>
 string(2) "Nu"
 [137]=>
 string(2) "Xi"
 [138]=>
 string(7) "Omicron"
 [139]=>
 string(2) "Pi"
 [140]=>
 string(3) "Rho"
 [141]=>
 string(5) "Sigma"
 [142]=>
 string(3) "Tau"
 [143]=>
 string(7) "Upsilon"
 [144]=>
 string(3) "Phi"
 [145]=>
 string(3) "Chi"
 [146]=>
 string(3) "Psi"
 [147]=>
 string(5) "Omega"
 [148]=>
 string(5) "alpha"
 [149]=>
 string(4) "beta"
 [150]=>
 string(5) "gamma"
 [151]=>
 string(5) "delta"
 [152]=>
 string(7) "epsilon"
 [153]=>
 string(4) "zeta"
 [154]=>
 string(3) "eta"
 [155]=>
 string(5) "theta"
 [156]=>
 string(4) "iota"
 [157]=>
 string(5) "kappa"
 [158]=>
 string(6) "lambda"
 [159]=>
 string(2) "mu"
 [160]=>
 string(2) "nu"
 [161]=>
 string(2) "xi"
 [162]=>
 string(7) "omicron"
 [163]=>
 string(2) "pi"
 [164]=>
 string(3) "rho"
 [165]=>
 string(6) "sigmaf"
 [166]=>
 string(5) "sigma"
 [167]=>
 string(3) "tau"
 [168]=>
 string(7) "upsilon"
 [169]=>
 string(3) "phi"
 [170]=>
 string(3) "chi"
 [171]=>
 string(3) "psi"
 [172]=>
 string(5) "omega"
 [173]=>
 string(8) "thetasym"
 [174]=>
 string(5) "upsih"
 [175]=>
 string(3) "piv"
 [176]=>
 string(4) "bull"
 [177]=>
 string(6) "hellip"
 [178]=>
 string(5) "prime"
 [179]=>
 string(5) "Prime"
 [180]=>
 string(5) "oline"
 [181]=>
 string(5) "frasl"
 [182]=>
 string(6) "weierp"
 [183]=>
 string(5) "image"
 [184]=>
 string(4) "real"
 [185]=>
 string(5) "trade"
 [186]=>
 string(7) "alefsym"
 [187]=>
 string(4) "larr"
 [188]=>
 string(4) "uarr"
 [189]=>
 string(4) "rarr"
 [190]=>
 string(4) "darr"
 [191]=>
 string(4) "harr"
 [192]=>
 string(5) "crarr"
 [193]=>
 string(4) "lArr"
 [194]=>
 string(4) "uArr"
 [195]=>
 string(4) "rArr"
 [196]=>
 string(4) "dArr"
 [197]=>
 string(4) "hArr"
 [198]=>
 string(6) "forall"
 [199]=>
 string(4) "part"
 [200]=>
 string(5) "exist"
 [201]=>
 string(5) "empty"
 [202]=>
 string(5) "nabla"
 [203]=>
 string(4) "isin"
 [204]=>
 string(5) "notin"
 [205]=>
 string(2) "ni"
 [206]=>
 string(4) "prod"
 [207]=>
 string(3) "sum"
 [208]=>
 string(5) "minus"
 [209]=>
 string(6) "lowast"
 [210]=>
 string(5) "radic"
 [211]=>
 string(4) "prop"
 [212]=>
 string(5) "infin"
 [213]=>
 string(3) "ang"
 [214]=>
 string(3) "and"
 [215]=>
 string(2) "or"
 [216]=>
 string(3) "cap"
 [217]=>
 string(3) "cup"
 [218]=>
 string(3) "int"
 [219]=>
 string(3) "sim"
 [220]=>
 string(4) "cong"
 [221]=>
 string(5) "asymp"
 [222]=>
 string(2) "ne"
 [223]=>
 string(5) "equiv"
 [224]=>
 string(2) "le"
 [225]=>
 string(2) "ge"
 [226]=>
 string(3) "sub"
 [227]=>
 string(3) "sup"
 [228]=>
 string(4) "nsub"
 [229]=>
 string(4) "sube"
 [230]=>
 string(4) "supe"
 [231]=>
 string(5) "oplus"
 [232]=>
 string(6) "otimes"
 [233]=>
 string(4) "perp"
 [234]=>
 string(4) "sdot"
 [235]=>
 string(5) "lceil"
 [236]=>
 string(5) "rceil"
 [237]=>
 string(6) "lfloor"
 [238]=>
 string(6) "rfloor"
 [239]=>
 string(4) "lang"
 [240]=>
 string(4) "rang"
 [241]=>
 string(3) "loz"
 [242]=>
 string(6) "spades"
 [243]=>
 string(5) "clubs"
 [244]=>
 string(6) "hearts"
 [245]=>
 string(5) "diams"
 [246]=>
 string(4) "sup1"
 [247]=>
 string(4) "sup2"
 [248]=>
 string(4) "sup3"
 [249]=>
 string(6) "frac14"
 [250]=>
 string(6) "frac12"
 [251]=>
 string(6) "frac34"
 [252]=>
 string(6) "there4"
}

Odpady dachowe

Kontener dachowy na odpady 3m3

719,- VAT w cenie. VAT w cenie.

Wymiary:

120 x 150 x 220 cm (h x w x d)

Dozwolone

 • Żwir dachowy
 • Bitumiczna membrana dachowa
 • Membrana dachowa smołowana
 • Aanhangend vuil, o.a. isolatiemateriaal, hout, etc < 5%
 • Materiały izolacyjne, odpady z rozbiórki. piasek i/lub ziemia, pozostałości kominów

Niedozwolone

 • Odpady niebezpieczne
 • Materiał zawierający azbest lub podobny do azbestu
 • Grunt
 • Odpady handlowe
 • Materiały izolacyjne, odpady z rozbiórki, piasek i/lub ziemia, gruz kominowy, żwir dachowy > 5%.
 • Kontener mieści się na jednym miejscu parkingowym
 • Umieszczenie w całych Niderlandach (z wyjątkiem Wysp Wattowych)
 • Nadaje się do drobnych prac w domu i wokół domu
 • Cena łączna za dostawę, usuwanie i przetwarzanie odpadów
 • Przyjazna dla środowiska utylizacja odpadów
 • Zamówione w dni robocze przed 17:00, dostarczone następnego dnia
 • Płać wygodnie za pomocą iDEAL, karty kredytowej lub Apple Pay

Pojemnik 3m3 na odpady dachowe

Zamierzasz wymienić lub konserwować swój dach? Takie miejsca pracy wytwarzają specyficzne odpady. Odpady te mogą zawierać smołę. Dlatego ważne jest, aby odpady z dachu zbierać oddzielnie. To wcale nie musi być trudne. W Puincontainershop mogą Państwo bezpośrednio wynająć kontener na odpady z dachu, a my odbierzemy wszystkie Państwa odpady, kiedy tylko Państwo zechcą. Oczywiście dbamy również o to, aby odpady były przetwarzane w sposób zrównoważony.

Powyższe listy pokazują dokładnie, jakie strumienie odpadów mogą, a jakie nie mogą znaleźć się w pojemniku. W rzeczywistości mówi to samo za siebie: do pojemnika można włożyć żwir i skórę dachową, ale materiał zawierający np. azbest jest niedozwolony. Czy masz pytania dotyczące tego, co można, a czego nie można wyrzucać do pojemnika? Następnie prosimy o kontakt z nami. Chętnie pomożemy!

Co można wrzucać do pojemnika na odpady dachowe?

Czy pojemnik jest wystarczająco duży?

W pojemniku o pojemności 3m3 można wyrzucić całkiem sporo odpadów dachowych. Pojemnik jest wystarczająco duży, aby wysypać około 30 pełnych taczek. Dobrze jest najpierw zmniejszyć duże kawałki odpadów, aby więcej zmieściło się w pojemniku. Pojemnik można załadować maksymalnie 20 cm nad krawędź.

Zamówienie bezpośrednio online

Pojemnik na odpady z dachu można zamówić bezpośrednio online. Wybierasz żądany kontener, decydujesz, gdzie i kiedy ma być podstawiony i płacisz bezpośrednio online. Następnie dostarczamy kontener do Państwa, w razie potrzeby już następnego dnia! Po zakończeniu pracy, zaloguj się na swoje konto i wypełnij formularz odbioru. Odbierzemy kontener w ciągu 24 godzin. Przy jednym zamówieniu mają Państwo wszystko załatwione, ponieważ zarówno dostawa i odbiór kontenera, jak i utylizacja odpadów są wliczone w cenę.

Co mówią nasi klienci

Yvonne

Kudelstaart

Szybki serwis

Jestem bardzo zadowolony z waszej usługi dostawy i odbioru, a także zawsze przyjaznych kierowców.

Harry

Heesch

Super zgodnie z umową

Kierowca zadzwonił zgodnie z umową

Egbert

Emmen

Możliwość łatwego umówienia się na spotkanie online

Dostarczono w wyznaczonym dniu. Zamówiono tylko zamknięty kosz, ale otrzymano otwarty.

Daan

Oostvoorne

Doskonała obsługa

Zamówiony kontener, dostarczony na czas i odebrany ponownie po wcześniejszym umówieniu. Umieszczenie pojemnika super schludne i uporządkowane. Gorąco polecam.

Żart

Utrecht

Szybki, dobry i elastyczny serwis

Patrz wyżej...zdecydowanie polecam każdemu....

Eric Green

Oosterstreek

Mniej niż oczekiwano

Zapomnieli zrealizować moje zamówienie. Jeśli kontener nie został dostarczony w przewidzianym czasie, było to dla nas zrozumiałe. Kiedy dzień...

W

Breda

jednym słowem świetnie

Dzięki jednemu telefonowi wszystko zostało załatwione zgodnie z ustaleniami.

Robert

Zeist

Mów, co robisz i rób, co mówisz/obiecujesz!

Usłużny, przyjazny, odpowiedni, dobra cena, szybko, sprawdzać telefony, osobisty kontakt, pomocny, elastyczny i dostępny. Czego więcej można sobie życzyć!

Francuski

Vianen

świetna

wszystko na czas i zgodnie z umową załatwione i rozliczone świetna klasa

Dick van roon

Haga

terminowość i łatwość kontaktu

Kosz przyszedł na czas i został umieszczony schludnie,...nie zauważyłem umieszczania i usuwania, nakładek.

Tamara

Almere

Wystarczy umieścić przed drzwiami, mimo że moja firma znajduje się w centrum miasta.

Nie pozostała ani jedna plamka kłaczków, ponieważ to, co mogło znaleźć się obok lub nad pojemnikiem, zniknęło.

Babette

Haga

Super obsługa!

Dobra obsługa, bardzo miły pan, który przywiózł kontener i dobrej jakości kontener.

tjeremy

Maassluis

Top

Dostarczony na czas, jak stwierdzono i odebrany następnego dnia po użyciu linku, dobrze zrobione

Arjen

Uden

Łatwość aranżacji

Zamawianie i odbiór są łatwe i szybkie do zorganizowania. Dobrego pozbycia się!

Piet

najdroższa

góra

Kontener był na miejscu w odpowiednim czasie.